Chỉ là nối các track lại với nhau .... Đơn giản


VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...