EM có 4 câu thôi mong các bác ủng hộ
1 .bây giờ trước mặt bạn là một tòa lâu đài cũ kỹ u ám, bạn có dám bước vào nó không???
2. bước vào bạn sẽ nhìn thấy 1 cái bàn gỗ, bạn muốn nó là bàn tròn hay vuông ???
3. đi típ bạn sẽ thấy 1 cái cửa, mở ra bạn sẽ thấy 2 con vật, bạn muốn nó sẽ là những con vật nào??
4. bạn cùng chúng đi tới con sông ở sau tòa lâu đài và bơi qua, tất cả đều lên bờ an toàn, câu đâu tiên bạn nói sẽ là gì??Đây là câu hỏi mở bác nào biết rồi thì đứng ngoài cổ vũ
( cấm ném đá hội nghị )