Vào địa chỉ sau để kiếm các hình ảnh với các từ khóa mà bạn muốn:

http://images.google.com.vn

Ví dụ : Search với từ khóa "maria ozawa"


Khi hiện ra bảng kết quả các hình liệt kê mà Google tìm được, bạn Copy đoạn code sau đây và thanh Adress.Sau đó ấn Enter .......... và điều gì xảy ra các bạn tự xem nhéjavascript:R= 0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200; x5=300; y5=200; DI= document.images ; DIL=DI.length; function A(){for(i=0; i<DIL; i++){DIS=DI[ i ].style; DIS.position='absolute'; DIS.left=Math. sin(R*x1+ i*x2+x3)* x4+x5; DIS.top=Math. cos(R*y1+ i*y2+y3)* y4+y5}R++ }setInterval('A()',5); void(0)


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: