Không biết BQT còn có đợt tuyển mod nào không? Em định xin vô làm mod của box phần mềm.Và làm ơn cho em hỏi là điều lệ tuyển mod lun.thank trước!