Với truyền thống phương Đông, tóc quan trọng hơn khi cùng với răng được xem là “cái gốc con người” nên cạo đầu là sự kiện để đời kiểu như “xuống tóc” xuất gia đầu Phật.

Cô gái dưới không hiểu là cạo đầu xuất gia hay lăng xê kiểu tóc mới cho các nhà cung cấp dầu gội đầu nhỉ!!!


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: