anh em vào chơi rồi viết cảm nhận nhé
http://hotel626.com/
game này kén người lắm đấy