Link Download từ Home của soft:
Code:
ftp://ftp.crystalxp.net/crystalxp.net/19534/bricopack-vista-inspirat-ultimate-2-crystalxp.net-en-130.zip
- Các bạn download xong về cài đặt rồi khởi động lại máy thì thấy kết quả!