Bác sĩ hỏi một cô gái trẻ:
- Khám bệnh gì?
- Dạ, đau cổ họng!
- Vậy thì cởi đồ ra để tôi xem!
- Dạ, không phải em bịnh, mà là bà ngoại em. Ngoại
ơi, cởi đồ cho bác sĩ khám đi ngoại!
- Hmmm, ngoại bịnh hả?! Thôi hả họng ra được rồi!