1 đồng năm 1921 – 1931
20 đồng năm 1936 – 1939
100 bạc năm 1936 – 1939
10 cents năm 1939
20 cents năm 193950 cents năm 1939500 đồng năm 1939
5 Cents năm 1942
10 Cents 1942
20 cents năm 1942


20 cents năm 1942
5 đồng vàng năm 1942 – 1945


100 đồng năm 194520 đồng năm 1942 – 1945100 đồng vàng năm 1942 – 194550 đồng năm 1945
5 đồng vàng năm 1946 – 1949
10 đồng năm 1947
1 đồng vàng năm 194920 chục đồng vàng năm 1949


100 đồng bạc năm 1949 - 1954

1 đồng năm 19531 đồng vàng năm 19535 đồng năm 1953
10 đồng năm 1953

1 đồng năm 19541 đồng năm 1955

2 đồng năm 19555 đồng năm 1955

10 đồng năm 195520 đồng năm 1955100 đồng năm 1955200 đồng năm 1955
500 đồng năm 195520 đồng năm 1956200 đồng năm 1958100 đồng năm 196010 đồng năm 196220 đồng năm 196250 đồng năm 19621 đồng năm 1964500 đồng năm 196420 đồng năm 1964
50 đồng năm 1966100 đồng năm 1966 (có 2 loại nha hình chìm là đầu rồng và hình tướng)200 đồng năm 1966500 đồng năm 196620 đồng năm 1969100 đồng năm 1969200 đồng năm 1970500 đồng năm 19701000 đồng năm 197050 đồng năm 1972100 đồng năm 1972200 đồng năm 1972500 đồng năm 19721000 đồng năm 19725 hào năm 19761 đồng năm 1976


5 đồng năm 1976
10 đồng năm 1976
20 đồng năm 1976


50 đồng năm 1976


2 đồng năm 198010 đồng năm 1980


100 đồng năm 1980 (có 2 loại seri số nhỏ và seri số lớn)


30 đồng năm 1981
1 đồng năm 1985


5 hào năm 19852 đồng năm 1985
5 đồng năm 1985


10 đồng năm 198520 đồng năm 1985


30 đồng năm 198550 đồng năm 1985100 đồng năm 1985500 đồng năm 1985200 đồng năm 19871000 đồng năm 1987


2000 đồng năm 1987


5000 đồng năm 1987


500 đồng năm 19881000 đồng năm 1988


2000 đồng năm 1988


10000 đồng năm 1990100 đồng năm 1991


5000 đồng năm 199110000 đồng năm 1993


100000 đồng năm 1994
Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: