Phần 1 : http://vnmon.com/diendan/showthread.php?t=56543


BẰNG CHỨNG THÉP II (2008)
Số tập: 30
Diễn viên:

Âu Dương Chấn Hoa - Cao Ngạn Bác Timothy (Thành Nhân lồng)
Lâm Văn Long - Cổ Trạch Thâm Sam (Nguyễn Vinh lồng)
Trịnh Gia Dĩnh - Dương Dật Thăng Ivan (Thành Nhân lồng)
Xa Thi Mạn - Mã Hoắc Anh Bell (Minh Thảo lồng)
Mông Gia Tuệ - Lương Tiểu Nhu Nicole (Ý Nhi lồng)
Tào Vĩnh Liêm - Thẩm Hùng (Nguyễn Vinh lồng)
Quách Thiếu Vân - Mạc Thục Viên Yvonne (Tuyết Nương lồng)
Trịnh Tuấn Hoằng - Lương Tiểu Cương Fred (Nguyễn Vinh lồng)
Chung Gia Hân - Lâm Thinh Thinh (Minh Thảo lồng)
Trần Trí Châm - Vương Vĩnh Dân Man
Dương Tú Huệ - Lăng Tâm Di Josie (Tuyết Nương lồng)
Cao Quân Hiền - Mạc Chính Khang Wilson (Huy Hồ lồng)
Lý Vũ Dương - Lưu Tuấn Thạc Terence (Huy Hồ lồng)
Lương Liệt Duy - Trình Vỹ Thắng (Huy Hồ lồng)
Âu Thoại Vỹ - Huỳnh Trác Kiên
Hà Quốc Vinh - sir Âu
Triệu Tịnh Nghi - Trần Mẫn Như Tina
Trương Tùng Chi - Lưu Quốc Minh
Đặng Vĩnh Kiện - Trương Cường
Ngô Hạnh Mỹ - Dư Tố Tâm
La Lạc Lâm - Mã Cẩm Đào
Lư Uyển Nhân - Quách Ỷ Phân (Tuyết Nương lồng)
Huệ Anh Hồng - Trịnh Lệ Linh (Thùy Trang lồng)
Huỳnh Trường Hưng - Mã Quốc Hoành Ben
Lữ San - Dương Tú Quyên Connie
Trần Mỹ Thi - Phương Diệu Na Formula
Hà Dịch Thông - Dương Dật Thăng trẻ
Lương Chứng Gia - Cổ Trạch Thâm trẻ
Vu Dương - Lương Hưng Long
Cốc Phong - Cao Thông

Case 1:

Tư Đồ Thoại Kỳ - Lý Trung Tín
Trần Lương Vy - Trần Tử Thành
Nguy Huệ Văn - Paul
Hồ Nặc Ngôn - Diệp Chí Văn
Chung Kiến Văn - dr Lưu
Huỳnh Trí Hiền - Vương Chính Hồng
Diêu Doanh Doanh - Chung Uyển Mị
Ngô Nặc Hoằng - Vương Văn Hạo

Case 2:

Chung Gia Hân - Lâm Thinh Thinh
Mông Gia Tuệ - Lương Tiểu Nhu Nicole
Lý Gia Đỉnh - Thạch Dũng
Lý Thành Xương - Đới Quý
Lâm Kính Cương - Đới Lập Đức Simon
Huỳnh Văn Tiêu - Vương Bưu

Case 3:

Tăng Vỹ Quyền - Hứa Lập Nhân Matt
Trần Chỉ Thanh - Lâm Bái Bái
Du Lang Duy - Giang Hữu Toàn
Quan Hạo Dương - Phạm Tử Tân

Case 4:

Trần Địch Khắc - Lý Kiến An
Trịnh Thế Hào - Lý Quốc Đống
Tô Lệ Minh - Hà Vận Nghiên

Case 5:

Cổ Minh Hoa - Phùng Tiêu
Hoàng Phụng Quỳnh - Dương Phụng
Trịnh Gia Sinh - Châu Trường Phát
Vương Tuấn Đường - Vương Đức Bồi
Quảng Tá Huy - Phó Chí Huy
Phan Phương Phương - Trương Diệu Vân
Huỳnh Gia Lạc - Phó Chính Cơ

Case 6:

Mông Gia Tuệ - Lương Tiểu Nhu Nicole
Tăng Thù Minh - Đặng Cát
Trương Tuyết Cần - Huỳnh Diệu Tường
Tôn Tuệ Tuyết - Lý Mỹ Kỳ
Thẩm Khiết Nghi - chị Mỹ Kỳ
Lâm Hộ Phi - Hà Quảng Phúc
Thái Khang Niên - Trương Diêu Trung
Hà Đình Ân - vợ Diêu Trung

Case 7:

Dương Tư Kỳ - Quách Hiểu Lâm Sharon
Dương Hồng Tuấn - Louis
Trần Vũ Sâm - Đàm Gia Lạc
Lỗ Chấn Thuận - Jackie
Mạch Gia Luân - Dick
Diệp Khải Nhân - Quan Thúy Lan

Case 8:

Huỳnh Trường Hưng - Mã Quốc Hoành Ben
Lê Nặc Ý - Lý Chí Vỹ
Huỳnh Tử Hoành
Diệp Vỹ
Trương Quốc Uy
Huỳnh Đức Cơ
Lý Khải Kiệt
Diêu Hạo Chính

Case 9:

Quách Phong - Triệu Ứng Cầu
Tưởng Chí Quang - ông Mạc
Trần Văn Tịnh - Trương Yên Quỳnh
Quách Trác Hoa - Hà Trung Thái
Trần Thiếu Bang - Tăng Hạo Nam

Case 10:

Lý Thi Vận - Lý Kiều Cat
Chu Uyển Nghi - Rosa
Chân Chí Cường - Tào Thế Xuyên Peter
Lương Gia Kỳ - Hà Tú Băng Debby
Lý Á Nam - Annie
Giang Phú Cường - Dung Triệu Hải
Lục Thi Vận - Mâu Thiện Cherry
Đặng Thượng Văn - Mai Thiên Mabel
Trần Đan Đan - Trác Lam
Trần Chí Kiện - Tony
Viên Vỹ Hào - Eric
Tiển Hạo Anh
Phùng Tố Ba
Tô Mẫn Thông - Lý Trạch Quần Joe
La Thiên Trì - Trần Chí Kiên
Đặng Anh Mẫn - Điền
Cao Khả Tuệ - San

Các dv khác:

Chung Chí Quang - bác sĩ Chung
Huỳnh Thục Quân - Sue
Phan Quan Lâm - Ada
Lý Hồng Kiệt - sir Phùng
Trương Trí Hiên - Ngọc
Lý Trung Hy - Jason
Cao Tuấn Văn - cha Jason
Lưu Quế Phương - mẹ Jason
Bồ Minh Lam - Alex
Ôn Dụ Hồng - mẹ Alex
Thẩm Khả Hân - madam Vương
Lương Gia Câu - dr Lương
Phó Kiếm Hồng - Đường Lễ Hiền
Thang Triển Duy - Mã Chí Đạt
Triệu Mẫn Thông - Ricky
Thái Khảo Lam - Lưu Mỹ Mỹ
Triệu Lạc Hiền - Phùng Kiến Quốc
Mã Quán Đông - Hà Chí Viễn
Cừu Trác Năng - Calvin
Vương Duy Đức - bác sĩ Hồ
Chu Duy Đức - bác sĩ Lý
Tạ San San - chị Hà
Trần Mẫn Chi

Upload: ke_vo_danh710, .:Moon:.
Audio: FFVN
Format: avi
Video size: 640 x 480
Download :

Phim này rating tuy không phải cao nhất (Sức Mạnh Tình Thân chiếm mất tiêu rồi ) nhưng nội dung cực kì hấp dẫn lôi cuốn và rất hồi hộp.Đài THVL vừa mới chiếu xong nay mình up để bạn nào không có dịp xem hay muốn xem lại thì vào đây down nhá.Chúc các bạn xem phim vui vẻ


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: