Dr.Batcher là 1 công cụ hữu hiệu để tạo và chỉnh sửa những file batch ( chú thích bên dưới - ND) của Windows. Sử dụng Dr.Batcher bạn có thể thực sự đơn giản hóa việc tạo file batch, và sử dụng những file batch bạn có thể tự động chạy các tiện ích. Vì vậy, Dr.Batcher sẽ tiết kiệm thời gian của bạn.

File batch là 1 tập lệnh nhỏ cho phép bạn tự động hóa một vài sự điều hành chương trình con: ví dụ, tạo bản sao dự trữ, xóa những folder từ thùng rác.v.v. File batch giống như 1 chương trình con và nó rất dễ tạo với Dr.Batcher!


Tính Năng:

* Giao diện người dùng hiện đại và thân thiện
* Công cụ viết với câu lệnh được đánh dấu, đánh số dòng và những bookmark.
* Công cụ hỗ trợ mã cho những câu lệnh đơn giản
* Chú giải mã nhanh
* In với mục đánh dấu và xem trước bản in
* Thể hiện nhiều biến và copy giá trị của biến
* Giao diện đa ngôn ngữ
* Nhiều mẫu và ví dụ
* Hỗ trợ Windows Vista


pass: vnmon.com


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: