nhạc tuy cũ nhưng vẫn đáng để down về mà triển

VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...


Or

http://www.zshare.net/audio/65600707f094fccd/