(Dùng chương trình Nero burn ra VCD rồi xem nha !)Code:
http://uploading.com/files/ef5235ef/CUM_GA_H1N1.part1.rar
http://uploading.com/files/a29a4m64/CUM_GA_H1N1.part2.rar
http://uploading.com/files/1e3dfeac/CUM_GA_H1N1.part3.rar
http://uploading.com/files/5ba79dem/CUM_GA_H1N1.part4.rar
http://uploading.com/files/b5c3mf65/CUM_GA_H1N1.part5.rar
http://uploading.com/files/a33fe14d/CUM_GA_H1N1.part6.rar
http://uploading.com/files/42175dm7/CUM_GA_H1N1.part7.rar
http://uploading.com/files/m83d8685/CUM_GA_H1N1.part8.rar


Code:
http://hotfile.com/dl/14520271/b5b1457/CUM_GA_H1N1.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/14520300/c699b43/CUM_GA_H1N1.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/14520334/264fe7c/CUM_GA_H1N1.part3.rar.html
http://hotfile.com/dl/14520348/5f7d61f/CUM_GA_H1N1.part4.rar.html
http://hotfile.com/dl/14520382/f473e7d/CUM_GA_H1N1.part5.rar.html
http://hotfile.com/dl/14520411/350d563/CUM_GA_H1N1.part6.rar.html
http://hotfile.com/dl/14520444/de522d5/CUM_GA_H1N1.part7.rar.html
http://hotfile.com/dl/14520455/c976b69/CUM_GA_H1N1.part8.rar.html


Code:
http://rapidshare.com/files/290904851/CUM_GA_H1N1.part1.rar
http://rapidshare.com/files/290903582/CUM_GA_H1N1.part2.rar
http://rapidshare.com/files/290903957/CUM_GA_H1N1.part3.rar
http://rapidshare.com/files/290906047/CUM_GA_H1N1.part4.rar
http://rapidshare.com/files/290907476/CUM_GA_H1N1.part5.rar
http://rapidshare.com/files/290908497/CUM_GA_H1N1.part6.rar
http://rapidshare.com/files/290908075/CUM_GA_H1N1.part7.rar
http://rapidshare.com/files/290906819/CUM_GA_H1N1.part8.rar

Code:
http://www.megaupload.com/?d=UYEVWFTL
http://www.megaupload.com/?d=K4417J39
http://www.megaupload.com/?d=L1SH8VLJ
http://www.megaupload.com/?d=C7SCP8MS
http://www.megaupload.com/?d=NFNIQL4D
http://www.megaupload.com/?d=Z26HBJ4L
http://www.megaupload.com/?d=B2PT4YRP
http://www.megaupload.com/?d=EIE1PY1D

pass: tonny_thuong