Juliana Wetmore sinh năm 2000 với một chứng bệnh rất hiếm Craniofacial di truyền được gọi là “Hội chứng Treacher Collins”.
Cô bé không có khuôn mặt, có nghĩa là cô thiếu 30-40% xương ở mặt. Theo các bác sĩ, trường hợp của Juliana là một trong căn bệnh những khó khăn nhất trên thế giới.

Cô bé phải thở và ăn uống qua ống dẫn. Bé đã trải qua hơn 20 ca phẫu thuật tạo hình sẽ phải thực hiện tiếp nhiều lần nữa. Các bác sĩ sẽ không bao giờ có thể tạo cho cô bé một khuôn mặt mới, nhưng họ có thể khôi phục lại ít nhất một phần hộp sọ và xương mặt của cô.

“Our ultimate goal for Juliana is for her to be happy with who she is. She will be able to achieve any goal which she sets for herself or any obstacles put before her. We have no doubt that she can achieve this because she is so incredibly intelligent”, said Juliana’s parents.Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: