1 - Kwon Sang Woo: áp đảo khi dành tới hơn 40.3% số phiếu bầu chọn
2 - Bae Young Joon: 25.5%
3 - Gong Yoo: 14.3%
4 - Song Seung Hun: 12.4%Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: