Sáng tác : LK
thể hiện : Ưng Hoàng Phúc1.R&B version

Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ

Post bài sai Image_2 Image_3

2.Acoustic version

Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ

Post bài sai Image_2 Image_3

3.Rock version

Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ

Post bài sai Image_2 Image_3

4. Dance version

Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ

Post bài sai Image_2 Image_3


Ps: anh mod cho bài này lên chú ý đc ko?