RỘNG LỚN ...như thể nước NGA...
QUÁN BIA...nhộn nhịp ...kẻ RA...người VÀO....
ÍT DÂN ...như thể nước LÀO...
QUÁN BIA ...cũng có ...kẻ VÀO ...người RA...
NỬA kia...trái đất....CU-BA.....
QUÁN BIA....khách cũng....RA RA...VÀO VÀO...
NƯỚC nào chẳng giống nước nào....
CÓ BIA...là có ....kẻ VÀO ....người RA....
TỰ HÀO nhất VIỆT -NAM ta...QUÁN BIA ...chật NÍCH....kẻ RA...người VÀo