Giọng của Emma Hewitt thì sang sảng, vang vọng khỏi chê. Các bạn nghe "Waitting" mà Dash Berlin mix thì biết giọng của Vocalist này hay thế nào rồi nhỉ?


Cosmic Gate Feat. Emma Hewitt - Not Enough Time (Barry Jay Remix)

VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...