Thế sao mod k làm cái tk vcb cho nó nhanh, đỡ phải mất nhiều tg