Nhớ ngồi vững, kẻo sốc té ghế thì nguy.

Cảnh sát bắt xe chỉ có ở Việt Nam

Hò dzô ta nào! Một hai ba chúng ta cùng đẩy anh em ơi

Ai đủ dũng cảm để đi vệ sinh giữa thanh thiên bạch nhật thì mời, em chịu


Trói người như trói …


Một phong cách trẻ, một phong cách rất xì trum


An toàn là phải ở trên. Chấm hết.


Nhiều màu quá, hoa hết cả mắt

Cầu sắp xập rồi …“Chào lưu mới!”

Trời mưa thì mặc trời mưaXem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: