tớ thấy đa số là link anhso.net .. nhưng tớ sài trang này rất vất ...thế nên
mọi người ai có host nào tốt khác thì share vào đây luôn cho tớ nhé