Stardock ObjectDock Plus 1.90.535u | Size : 12.84MB
Hosted : Mediafire - Megaupload - Rapidshare


ObjectDock™ là chương trình dùng để quản lí, sắp xếp những biểu tượng shorcut, những chương trình hay những tác vụ nào đó vào 1 vùng tương tác có những hiệu ứng đặc biệt (gọi là Dock).

Bằng các cho phép người dùng điều khiển các bố trí lại desktop, họ có thể sắp xếp lại những icon và shorcut để có thể dùng chúng khi cần thiết. Tất cả những điều đó được gói gọn trong 1 giao diện độc nhất với hiệu suất cao nhất làm cho ObjectDock™ trở nên nổi tiếng.
Đặt các biểu tượng shortcut trên vùng tương tác hiệu ứng.
Những biểu tượng tăng giảm khi ta di chuyển chuột qua.
Thay đổi biểu tượng, nhiệm vụ, đường tắt.
Có thể đặt bất kỳ vị trí nào trên màn hình.

Những chức năng có trong ObjectDock™

- Đặt short-cuts trên thanh công cụ
- Hiển thị các chương trình đang chạy trên thanh công cụ
- Biểu tượng sẽ to lên khi lướt chuột trên thanh công cụ
- Bạn có thể thay đổi các biểu tượng gốc bằng những hình khác nhau
- Bạn có thể đặt thanh công cụ ở bất kỳ góc màn hình nào mà bạn thích
- Tùy ý đánh dấu các chương trình đang chạy trên thanh công cụ
- Tùy ý giấu hoặc hiển thị thanh ngang của Windows
- Màu sắc thanh công cụ có thể thay đổi được
- Biểu tượng sẽ đung đưa khi bạn lướt chuột qua chúng
- Bạn có thể tạo nhiều thanh công cụ và cho chúng hiển thị cùng một lúc
- Tạo được nhiều “vùng” trên thanh công cụ
- Hiển thị biểu tượng ở mân hệ thống (tùy chọn)
- Bạn có thể tạo các nhóm biểu tượng riêng biệt
- Danh sách Fly-out
Trích dẫn
ObjectDock Plus takes your dock experience to the next level! If you liked the fun style and useful features that the never-nagging free-to-use version provided, you'll love the whole next step of enhancements provided by Plus!
A listing of some Plus Exclusives:
# Tabbed Docks for the ultimate in stylish organization!
# Create as many docks as you'd like!
# Show your system tray icons in your dock
# Special taskbar options
# Task grouping
# Colorize backgrounds to your liking in a single click
# More mouseover effects
# Automatically hide your dock for maximized applications


Homepage - Trang Chu