HỒ SƠ TRINH SÁT (1995)Số tập: 20
Diễn viên:

Đào Đại Vũ - Trương Đại Dũng (Nguyễn Vinh lồng)
Quách Khả Doanh - Cao Triệt (Thanh Phúc lồng)
Lương Vinh Trung - Lý Trung Nghĩa (Thế Thanh lồng)
Tô Ngọc Hoa - Tô Kim Chi (Huỳnh Hoa lồng)
Trần Mỹ Kỳ - Cao Mẫn
Lâm Y Kỳ - Lôi Tiếu Phụng
Diệp Chấn Thanh - Chấn Cầu
Hà Gia Lệ - Mao Đức Phân
Tô Hạnh Tuyền - Chu Tú Quyên
Trần Khải Thái - Giang Vũ Hiên (Trung Châu lồng)
Lưu Đan - Trương Bách Xuyên
Quách Đức Tín - tổng biên tập

Case 1: giết người lấy tiền bảo hiểm
Lý Thành Xương - Phương
Thôi Gia Bảo - Lý Văn Phương
Lương Vịnh Lâm
Ôn Song Yến - nhân chứng

Case 2: thiên sứ giết người
Lý Quế Anh - Khả Nhi
Đặng Tử Phong - Hồ Tâm
Hoàng Phụng Quỳnh - Angel
Tưởng Văn Đoan - Điệp
Ngải Uy - ông Hoàng
Lương Thuần Yến

Case 3: con bướm giết người
Mạch Thuý Nhàn - Trịnh Uyển Đình
Tưởng Chí Quang - Hoàng Duy An
Mã Đức Chung - Đặng Phong
Trương Diên - Lam Ân Mỹ
Chung Hán Lương - em Mỹ
Thái Quốc Quyền - ông Lam
Phùng Tố Ba - mẹ Phong
Hà Quốc Vinh - John

Case 4: gái làng chơi làm tiền
Trương Tuệ Nghi - Bạch My
Lâu Nam Quang - Đinh Thủ Lễ
Đặng Anh Mẫn - Hà Tử Minh
Tăng Huệ Vân - bà Hà
Lương Kiện Bình - ông Lưu
Trần Hiểu Vân - bà Lưu
Lưu Giang - ông Trần
Hàn Mã Lợi - bà Trần
Quách Chính Hồng - Cường

Case 5: bắt cóc tống tiền
Trần Mỹ Kỳ - Cao Mẫn
Lạc Ứng Quân - Giản Chí Siêu
Trần Gia Huy - Giản Chí Viễn
Hạ Thiệu Thanh - Kiều Sở
Cổ Minh Hoa - Đổng Uy


Upload : duybuu
Audio : FFVN
Format : wmv
Download :

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: