mình đã search trên nhiều 4r (cả google) mà cũng ko có link down
tìm zum minh link download với
MF nhá
có thuyết minh cang tốt ko thì phụ đề cũng ngon

thank trước