Cogniview PDF2XL Enterprise 4.6.4.183

Tổng quan:

Cogniview PDF2XL Enterprise được thiết kế nhằm xử lý việc chuyển đổi dữ liệu từ PDF, PDF được scan, từ bất kì ứng dụng nào khác, từ màn hình hay báo cáo ra định dạng Excel. Bất kể dữ liệu của bạn nằm trong một tập tin PDF thuần tùy, scan hay trong bất kì ứng dụng thương mại nào, PDF2XL Enterprise cũng có thể trích xuất tức thì dữ liệu ra định dạng Excel. PDF2XL Enterprise được thiết kế rất dễ sử dụng hco người dùng Excel. Nếu bạn biết cách chỉ định một bảng trong Excel, bạn có thể lấy được dữ liệu từ tài liệu PDF, báo cáo và màn hình sang các trang Excel được định dạng gọn gàng. PDF2XL kết hợp sức mạnh của công nghệ nhận diện kí tự quang OCR chuyên nghiệp IRIS với các khản ăng chuyển đổi dữ liệu mạnh mẽ của PDF2XL.

PDF2XL Enterprise sẽ chuyển đổi dữ liệu từ bất kì ứng dụng nào, từ màn hình hay báo cáo thành tập tin Excel. Nếu bạn làm việc với các ứng dụng không hỗ trợ nhập dữ liệu vào Excel, chỉ việc in bản báo cáo hay màn hình và PDF2XL Enterprise sẽ trích xuất dữ liệu đó ra Excel.

Tính năng:

  • Mở và hiển thị tập tin PDF
  • Cho phép chỉ định bố cục chuyển đổi PDF sang XLS
  • Hiển thị ảnh xem trước quá trình chuyển đổi PDF sang XLS
  • Cho phép chuyển đổi PDF sang XLS
  • Cho phép chuyển đổi PDF sang các ứng dụng Excel
  • Cho phép chỉ định định dạng dữ liệu xuất
  • Cho phép chuyển đổi nhiều trang cùng lúc từ PDF sang XLS

http://www.mediafire.com/?zdnqjywjzgm

pass: vnmon.com

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: