Trong thời gian chờ đợi Miss VNM tổ chức.. chúng ta hãy điểm qua danh sách các thí sinh có triển vọng năm nay nhá

thí sinh thứ nhất : Bùi thị đùi to

thí sinh thứ 2 : Trần phù mông

thí sinh thứ 3 : Lê thị nhão đùi

thí sinh thứ 4 : Bụng thị chảythí sinh thứ 5 : Pé ăn vụng

thí sinh thứ 6 : Lòi thị tòi

thí sinh thứ 7 : Thích mai khoe

thí sinh thứ 8 : To thị cơ
thí sinh thứ 9 : mèo con xinh sắn
thí sinh thứ 10 : Lòe thị loẹt

Thí sinh thứ 11 : còm thị nhòm
thí sinh thứ 12 : Răng ngắm trăngthí sinh thứ 14 : trần thị hợi


Hãy vote cho các thí sinh nào


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: