Hề hề mọi người tự dịch theo hí họa trong hình nhá, mình chỉ thêm ít nạc cho (.)(.) bớt mỡ thui(.)(.) của bạn to hơn dưa đột biến gien, hay còn gọi là X-boobsChỉ có thể ngồi một chỗ vì mất thăng bằngBạn chỉ có thể tự may bikini
Đừng mơ mặc áo phao khi đi thuyền nhé=>”vó tu” mất cả đời người đéyKhe ngực thì khỏi fải lói, như hẽm núi

Thật nguy hiểm khi chạy

Dễ bung khi không chịu nỗi


Đừng ép bra tội nghiệp


Rách áo như chơi

Ít bạn hơi người “vó nhũ”