Ngoài kia vẫn còn những người đang chết vì chiến tranh và đau khổ. Nếu bạn vẫn còn một trái tim biết quan tâm, hàn hàn gắn thế giới và giúp nó tốt đẹp hơn!

Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ

Post bài sai Image_2 Image_3


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: