WinApp | HyperSnap 6.61.06 | 5.23 MB
HyperSnap là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để chụp ảnh màn hình Windows của bạn, và chụp hình văn bản (TextSnap™) từ những nơi mà văn bảnbình thường có thể sao chép được. HyperSnap kết hợp sức mạnh của ứng dụng chụp ảnh màn hình hàng đầu với chức năng chỉnh sửa hình ảnh - tất cả gói gọn trong một công cụ rất dễ sử dụng! Đây là một phần mềm hoàn hảo cho việc chụp những tấm ảnh mà bạn muốn cho vào hệ thống Help, những hướng dẫn trực tuyến, sách hướng dẫn, bài thực tập, bài thuyết trình, tư liệu tiếp thị, trang web, thư điện tử... Sử dụng HyperSnap để có thể chia sẻ một cách nhanh chóng những bài thuyết trình với những tấm ảnh hoàn hảo chụp màn hình của bạn. HyperSnap là một chương trình rất linh hoạt và rất dễ sử dụng. Bạn có thể nhanh chóng chỉnh sửa menu và thanh công cụ sao cho phù hợp với nhu cầu của bạn. Ấn định những phím tắt riêng, tạo những thanh công cụ và thậm chí là điều khiển HyperSnap bằng giọng nói!

Những tính năng nổi bật:

 • Tính năng mới trong phiên bản 6 TextSnap™ để chụp những đoạn văn bản cho phép chỉnh sửa từ bất cứ đâu trên màn hình khi chạy trong môi trường Windows 2000, XP hay những phiên bản Windows mới hơn.
 • Công cụ chụp ảnh, chỉnh sửa, chú thích và thao tác bằng tay mới và mạnh mẽ.
 • Có thể chụp những nơi khó chụp như những trò chơi DirectX™ và Glide™
 • Đóng dấu hình ảnh, khung, bóng đổ, chụp tự động, upload lên server FPT...
 • Tự động thay thế màu
 • Chụp những cửa sổ không phải hình chữ nhật
 • Chụp nút - rất hoàn hảo cho những tác giả chuyên nghiệp, những người cần chụp và lưu làm tài liệu hàng tá nút.
 • Tự động cuộn và chụp đồng thời những trang web dài và những tài liệu, cho phép chương trình chụp được nhiều hơn những thứ xuất hiện trên màn hình.
 • Tích hợp chặt chẽ với clipboard của Windows để tự động hóa những công việc lặp đi lặp lại - và cũng tự động dán những tấm ảnh ở những nơi cần thiết.
 • Tự động lưu ảnh của bạn vào những tập tin đồ họa.
 • Nhân đôi hiệu quả xem ảnh, chuyển đổi định dạng (hỗ trợ trên 20 định dạng ảnh)
 • Chỉnh sửa hoàn toàn giao diện. Sắp xếp lại menu và thanh công cụ theo bất cứ cách nào bạn thích, ấn định phím tắt riêng, xé nhỏ menu để tạo ra những thanh công cụ, thậm chí có thể điều khiển HypeSnap bằng giọng nói.
 • Chức năng chụp Windows khi chạy trên môi trường XP. Thu nhỏ một cửa sổ to hơn màn hình trước khi chụp - chỉ trong một thao tác nhanh chóng, không tự động cuộn!

Yêu cầu hệ thống:

 • Hệ điều hành: Windows 98, ME, NT4, 2000, XP, 2003 Server, Vista .
 • 10 MB không gian trống cho việc cài đặt .

_______________________________________

HyperSnap is the fastest and easiest way to take screen captures from Windows screen, and text capture (TextSnap?) from places where normal text copy is not possible.

HyperSnap combines the power of a first-class screen capture application with an advanced image editing utility - wrapped into one easy-to-use tool!

It's perfect for capturing images that you want to include in your Help system, online tutorials, manuals, training handouts, presentations, marketing materials, Web pages, emails and more. Use HyperSnap to quickly share a picture-perfect representation of anything on your screen.

HyperSnap is versatile and extremely easy-to-use. You can quickly customize menus and toolbars to fit your needs. Assign your own keyboard shortcuts, create instant toolbars, and even control HyperSnap with voice commands! HyperSnap v.6 is compatible with 32 bit and 64 bit releases of Windows 7, Vista, XP, 2000, NT4, ME and Windows 98.

New! Now with an optional portable setup which allows you to install it on a portable disk (such as a USB key) and use it on any machine. Preserves all of your settings and customizations across machines.

Features:

Top Features:
• New in ver. 6 TextSnap™ feature to capture editable text from almost anywhere on the screen, when running under Windows 2000, XP or newer. Starting from ver. 6.10 can also capture tab-delimited data for easy paste into MS Excel.
• New & powerful image capture, editing, annotation and manipulation tools.
• Snags also those difficult-to-grab screens from DirectX™ and Glide™ games.
• Image stamps, frames, drop shadow, free-hand capture, FTP server uploads, more!
• Automatic color substitution!
• Non-rectangular window capture!
• Button Capture - perfect for professional technical writers who need to snap and document dozens of buttons!
• Auto-scrolls and concurrently captures long web pages and other. documents, enabling it to grab more than is visible on the screen.
• Tightly integrates with the MS Windows clipboard to automate repetitive tasks - will even automatically PASTE capture images where needed!
• Automatically saves your captures to graphics files.
• Doubles as effective image viewer, format converter (over 20 image formats supported).
• Fully customizable user interface. Rearrange menus and toolbars any way you want, assign any keyboard shortcuts you like, tear off menus to create instant toolbars, even control HyperSnap with voice commands!
• Extended Window Capture function when running on Windows XP® . Resizes a window to be much bigger than the screen before the capture - in one quick step, no auto-scrolling!
• Much, much more!
Changes in HyperSnap 6.61.06, 2009.09.29:
* Fix to capture at least some Direct3D games on 64-bit versions of Vista and Windows 7
* Corrected: automatic saving of screen captures (Quick Save) with file number incrementing will _not_ skip over existing file number, if the "Loop from to to stop number indefinitely" option is selected.
* Correction to auto-scroll capture to allow auto-scrolling of smaller windows.
Homepage-Trang Chủ

Download-Tải về

OR
Download-Tải về