Các tính năng chính:

* Quét hệ tống toàn diện
* Bảo vệ thời gian thực
* Chuẩn đoán hệ thống
* Bảo vệ Registry
* Bảo vệ IE
* Gửi lỗi qua email
* Nhận dạng mật khẩu của kẻ trộm
* Giữ an toàn trên các trang internet
* Bảo vệ những thông tin cá nhân.
* Phát hiện những Malware lừa bịp
* Khoá các Pop-ups
* Bảo tồn nguồn PC
* Kiểm tra đăng ký BHO
* Kiểm tra thiết lập hệ thống
* Kiểm tra trình duyệt
* Kiểm tra những file hệ thống
* Cập nhật cơ sở dữ liệu liên tục
* Bỏ qua những nội dung không rõ nguồn
* Quét tuỳ chỉnh
* Cập nhật tự động
* Nâng cao hoạt động PC
* Cải tiến an toàn trình duyệt Internet
* Lịch quét và thời gian gỡ bỏ
http://www.mediafire.com/file/mqnoig1ymuy/Spyware.Cease.v5.0.4.Win2kXPVista_vnmon.com.rarpass: vnmon.com
Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: