Kerio WinRoute Firewall là phần mềm tường lửa chuyên dụng. Kerio có tất cả chức năng mà bạn cần đến nhưng hoạt động nhanh hơn các chương trình tường lửa khác như ZoneAlarm rất nhiều.

http://www.mediafire.com/file/kdy2njkddq2/Kerio%20WinRoute%20Firewall%206.7.0%20Build%206228%20Patch%201_vnmon.com.rar

pass: vnmon.com


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: