Trong văn hóa cổ Ấn Độ, giới tính và tôn giáo có mối quan hệ mật thiết với nhau. Có một hệ tín ngưỡng được gọi là Trantra, loại tín ngưỡng này không loại bỏ niềm hưởng lạc chốn trần bụi mà còn khai thác triệt để niềm vui hưởng lạc.


Các ngôi chùa cổ nơi đây nổi tiếng bởi các bức tượng trong và ngoài chùa đều có liên quan đến sex. Có người cho rằng mục đích của người xưa làm vậy là để chống sét vì thần sét và trinh tiết ở Ấn Độ có liên quan mật thiết với nhau. Thần sét đại diện cho người con gái đồng trinh, vì vậy khi nhìn thấy những bức tượng như vậy, cô sẽ xấu hổ mà lẩn tránh.

Người xưa cũng cho rằng, hoạt động tình dục cũng là một trong những sự trợ giúp lớn nhất đối khi tìm hiểu về các đạo ly, vì thề một mặt giao hợp, một mặt ngâm kinh thơ, hay luyện yoga. Tiến hành các hoạt động tình dục cũng là một trong những biện pháp tăng cường hiệu quả cho các hoạt động này.

Dù ở thế giới phàm trần hay tiên cảnh thì phần lớn họ đang trong tư thế âu yếm nhau. Hơn thế nó còn được biểu đạt muôn hình vạn trạng, thậm chí cả động vật đang giao phối cũng có. Dưới đây là những hình ảnh giới tính tại ngôi chùa cổ ở Ấn Độ: very shock


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: