VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...
Hướng dẫn chơi game:

A: chém vòng cung , Soay kiếm, D:chém xuống. Ấn vào tab hướng dẫn trên game để xem hướng dẫn chi tiết.Điểm của bạn chỉ được lưu bạn cứu được công chúa.