VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...
Hướng dẫn chơi game:
Bạn di chuyển chuột để điều khiển bà Grandy di chuyển và đặt vị trí súng trường. Nhớ là hãy tránh khỏi những cú nhảy của những con ếch nhé. Và ăn hộp đạn khi nó xuất hiện nữa.