BenVista PhotoArtist - phần mềm biến 1 bức ảnh bình thường thành 1 tác phẩm nghệ thuật nhờ các hiệu ứng nó mang vào bức ảnh đó.
http://www.mediafire.com/?m4yemtyimyy

pass: vnmon.com