Đây là bản KAV được Kaspersky cung cấp làm việc phù hợp với môi trường windows 7.
Với bản KAV 2009 này. Key Beta của nó dùng 183 ngày. Chỉ cân chọn key active là beta, online là được.
bạn có thể tham khảo tại đây.

http://www.kaspersky.com/windows7Link tải:
Download-Tải về

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: