# 1. Ông thầy nóng tính.
# 2. Những con gấu bông.
# 3. Bắt đền cánh diều.
# 4. Con mả con ma.
# 5. Mẹ vắng nhà.
# 6. Thám tử nghiệp dư.
# 7. Lọ thuốc tàng hình.
# 8. Lang thang trong rừng.
# 9. Biệt thự hoa hồng.
# 10. Gia sư.
# 11. Xin lỗi mày tai to.
# 12. Người bạn lạ lùng.
# 13. Bí mật kẻ trộm.
# 14. Mùa hè bận rộn.
# 15. Hoa tỉ muội.
# 16. Theo dấu chim ưng.
# 17. Tiền chuộc.
# 18. Ngọn nến.
# 19. Phù thủy.
# 20. Cỗ xe ngựa kỳ bí.
# 21. Trúng số độc đắc.
# 22. Quà tặng ba lần.
# 23. Họa mi một mình.
# 24. Cháu của bà.
# 25. Cô giáo Trinh.
# 26. Thằng thỏ đế.
# 27. Ba lô màu xanh.
# 28. Kho báu dưới hồ.

Nguồn: Rip by IYG

[hide]

Code:
Tap 1
http://uploading.com/files/LHK8FDCA/Kinh.Van.Hoa.01_2005_DvDrip_VN_IYG.part1.rar.html
http://uploading.com/files/83KWXVNG/Kinh.Van.Hoa.01_2005_DvDrip_VN_IYG.part2.rar.html
http://uploading.com/files/VRAA5UXW/Kinh.Van.Hoa.01_2005_DvDrip_VN_IYG.part3.rar.html
http://uploading.com/files/2TX8F53C/Kinh.Van.Hoa.01_2005_DvDrip_VN_IYG.part4.rar.html
http://uploading.com/files/2L40AZ7R/Kinh.Van.Hoa.01_2005_DvDrip_VN_IYG.part5.rar.html
Tap 2
http://uploading.com/files/DLRNZTU5/Kinh.Van.Hoa.02_2005_DvDrip_VN_IYG.part1.rar.html
http://uploading.com/files/RZ61WCTQ/Kinh.Van.Hoa.02_2005_DvDrip_VN_IYG.part2.rar.html
http://uploading.com/files/BQZGSGJ0/Kinh.Van.Hoa.02_2005_DvDrip_VN_IYG.part3.rar.html
http://uploading.com/files/9OIGJTTW/Kinh.Van.Hoa.02_2005_DvDrip_VN_IYG.part4.rar.html
http://uploading.com/files/NTZ3DZPV/Kinh.Van.Hoa.02_2005_DvDrip_VN_IYG.part5.rar.html
http://uploading.com/files/0BC1KT8C/Kinh.Van.Hoa.02_2005_DvDrip_VN_IYG.part6.rar.html
Tap 3
http://uploading.com/files/NVCVFX21/Kinh.Van.Hoa.03_2005_DvDrip_VN_IYG.part1.rar.html
http://uploading.com/files/9S2V3M61/Kinh.Van.Hoa.03_2005_DvDrip_VN_IYG.part2.rar.html
http://uploading.com/files/4679VB6W/Kinh.Van.Hoa.03_2005_DvDrip_VN_IYG.part3.rar.html
http://uploading.com/files/F3HTB5CA/Kinh.Van.Hoa.03_2005_DvDrip_VN_IYG.part4.rar.html
http://uploading.com/files/YKAFMF8L/Kinh.Van.Hoa.03_2005_DvDrip_VN_IYG.part5.rar.html
http://uploading.com/files/4UGFT9AA/Kinh.Van.Hoa.03_2005_DvDrip_VN_IYG.part6.rar.html
Tap 4
http://uploading.com/files/GS5VF4UI/Kinh.Van.Hoa.04_2005_DvDrip_VN_IYG.part1.rar.html
http://uploading.com/files/BDO4MKFT/Kinh.Van.Hoa.04_2005_DvDrip_VN_IYG.part2.rar.html
http://uploading.com/files/GJUZZ671/Kinh.Van.Hoa.04_2005_DvDrip_VN_IYG.part3.rar.html
http://uploading.com/files/KSEZ8YAW/Kinh.Van.Hoa.04_2005_DvDrip_VN_IYG.part4.rar.html
http://uploading.com/files/EKXB9RRW/Kinh.Van.Hoa.04_2005_DvDrip_VN_IYG.part5.rar.html
http://uploading.com/files/XNWJOPTC/Kinh.Van.Hoa.04_2005_DvDrip_VN_IYG.part6.rar.html
Tap 5
http://uploading.com/files/BK3X902Z/Kinh.Van.Hoa.05_2005_DvDrip_VN_IYG.part1.rar.html
http://uploading.com/files/H1M5A04J/Kinh.Van.Hoa.05_2005_DvDrip_VN_IYG.part2.rar.html
http://uploading.com/files/ETTN4HT5/Kinh.Van.Hoa.05_2005_DvDrip_VN_IYG.part3.rar.html
http://uploading.com/files/R6KBX15Z/Kinh.Van.Hoa.05_2005_DvDrip_VN_IYG.part4.rar.html
http://uploading.com/files/P8IENRQ3/Kinh.Van.Hoa.05_2005_DvDrip_VN_IYG.part5.rar.html
http://uploading.com/files/5A6MLGCG/Kinh.Van.Hoa.05_2005_DvDrip_VN_IYG.part6.rar.html
Tap 6
http://uploading.com/files/TJ6BXFI3/Kinh.Van.Hoa.06_2005_DvDrip_VN_IYG.part1.rar.html
http://uploading.com/files/V4WV88UA/Kinh.Van.Hoa.06_2005_DvDrip_VN_IYG.part2.rar.html
http://uploading.com/files/FYKQHV97/Kinh.Van.Hoa.06_2005_DvDrip_VN_IYG.part3.rar.html
http://uploading.com/files/ZFQ83F8H/Kinh.Van.Hoa.06_2005_DvDrip_VN_IYG.part4.rar.html
http://uploading.com/files/5Z6ORSNV/Kinh.Van.Hoa.06_2005_DvDrip_VN_IYG.part5.rar.html
http://uploading.com/files/HCJQ2M0Y/Kinh.Van.Hoa.06_2005_DvDrip_VN_IYG.part6.rar.html
Tap 7
http://uploading.com/files/K8UV6WPA/Kinh.Van.Hoa.07_2005_DvDrip_VN_IYG.part1.rar.html
http://uploading.com/files/XQ2YKEJJ/Kinh.Van.Hoa.07_2005_DvDrip_VN_IYG.part2.rar.html
http://uploading.com/files/89N854ZB/Kinh.Van.Hoa.07_2005_DvDrip_VN_IYG.part3.rar.html
http://uploading.com/files/XWCMJMP9/Kinh.Van.Hoa.07_2005_DvDrip_VN_IYG.part4.rar.html
http://uploading.com/files/51DQQ484/Kinh.Van.Hoa.07_2005_DvDrip_VN_IYG.part5.rar.html
http://uploading.com/files/J73LTC9M/Kinh.Van.Hoa.07_2005_DvDrip_VN_IYG.part6.rar.html
Tap 8
http://uploading.com/files/DFJ88QU8/Kinh.Van.Hoa.08_2005_DvDrip_VN_IYG.part1.rar.html
http://uploading.com/files/VBH5RWPW/Kinh.Van.Hoa.08_2005_DvDrip_VN_IYG.part2.rar.html
http://uploading.com/files/2WNEW6B1/Kinh.Van.Hoa.08_2005_DvDrip_VN_IYG.part3.rar.html
http://uploading.com/files/6VSQIXWZ/Kinh.Van.Hoa.08_2005_DvDrip_VN_IYG.part4.rar.html
http://uploading.com/files/YI81BXJK/Kinh.Van.Hoa.08_2005_DvDrip_VN_IYG.part5.rar.html
http://uploading.com/files/1ODZ8MWS/Kinh.Van.Hoa.08_2005_DvDrip_VN_IYG.part6.rar.html
Tap 9
http://uploading.com/files/VIQT6U29/Kinh.Van.Hoa.09_2005_DvDrip_VN_IYG.part1.rar.html
http://uploading.com/files/CKICOSAK/Kinh.Van.Hoa.09_2005_DvDrip_VN_IYG.part2.rar.html
http://uploading.com/files/6PEFEKQ0/Kinh.Van.Hoa.09_2005_DvDrip_VN_IYG.part3.rar.html
http://uploading.com/files/2Q93I09H/Kinh.Van.Hoa.09_2005_DvDrip_VN_IYG.part4.rar.html
http://uploading.com/files/7ONG4GQC/Kinh.Van.Hoa.09_2005_DvDrip_VN_IYG.part5.rar.html
http://uploading.com/files/M2MCBQRN/Kinh.Van.Hoa.09_2005_DvDrip_VN_IYG.part6.rar.html
Tap 10
http://uploading.com/files/51GS2WJL/Kinh.Van.Hoa.10_2005_DvDrip_VN_IYG.part1.rar.html
http://uploading.com/files/K4UF1YW6/Kinh.Van.Hoa.10_2005_DvDrip_VN_IYG.part2.rar.html
http://uploading.com/files/NM059DJN/Kinh.Van.Hoa.10_2005_DvDrip_VN_IYG.part3.rar.html
http://uploading.com/files/S4FKLU5O/Kinh.Van.Hoa.10_2005_DvDrip_VN_IYG.part4.rar.html
http://uploading.com/files/ZMRB0HP0/Kinh.Van.Hoa.10_2005_DvDrip_VN_IYG.part5.rar.html
http://uploading.com/files/JQTQCSW8/Kinh.Van.Hoa.10_2005_DvDrip_VN_IYG.part6.rar.html
[/hide]