Mới lượm được cái bài này, hay ghê. Một vài đoạn trong đó thì nghe rồi nhưng đếch biết là có hẳn 1 bài dài thế này đấy

Chồng chết còn chửa hết tang
Em đà ngấm ngáp như mang cá mè
Anh ơi! Anh đợi tôi cùng
Tôi còn đốt mã cho chồng tôi đây
Ai ơi! Chơi lấy kẻo chầy
Xem hoa bốn mắt đi giày ba chân
Gái đâu là gái lạ đời
Chơi còn chỉ thiếu ông trời không chim
Giường rộng thì ghé lưng vào
Nghìn năm ai có tơ hào với ai
Không chồng mà chửa mới ngoan
Có chồng mà chửa thế gian sự thường
Lẳng lơ cũng chẳng có mòn
Chính chuyên cũng chẳng sơn son để dành
Chính chuyên lấy được chín chồng
Vê viên bỏ lọ gánh gồng đi chơi
Ai ngờ quang đứt lọ rơi
Bò ra lổm ngổm chín nơi chín chồng
Chơi cho thủng trống long bồng,
Rồi ra ta sẽ lấy ông chồng lập nghiêm
Chơi cho thủng trống long chiêng
Rồi ra ta sẽ lập nghiêm lấy chồng
Chữ trinh đáng giá ngàn vàng
Từ anh chồng cũ đến chàng là năm
Còn như yêu vụng dấu thầm
Họp chợ trên bụng đến trăm con người
Có chồng càng dễ chơi ngang
Đẻ ra con thiếp con chàng con ai
Có chồng thì mặc có chồng
Còn đi chơi trộm kiếm đồng mua rau
Đánh tôi thì tôi đau đòn
Tính tôi hoa nguyệt chẳng chừa được đâu
Tính quen chừa có được đâu
Lệ làng, làng bắt mấy trâu mặc làng.
Hỡi cô mặc yếm qua tầm
Chồng cô đi lính cô nằm với ai
Cô nằm cô đẻ bé trai
Chồng về chồng hỏi con ai thế này
Con tôi đi kiếm về đây
Có cho nó gọi bằng thầy thì cho.