Chuơng trình thay đổi luôn cả ổ USB và ổ đĩa mạng.... luôn mang phong cách vista, rất là nhẹ cài chỉ chiếm có 2MB Ổ cứng, và rất it tài nguyên của Ram


http://www.mediafire.com/?jdqhfmo4tyg