Ước gì mai em trúng lô.
Cả nhà ăn đủ sướng kô hả trời ?
Trúng rồi lại thua bét nhè.
Tính đi nhẩm lại hoá ra em lời.
Vợ hỏi em lời bao nhiêu?
Em thưa với vợ em lời hai trăm!
Vợ em mặt lại hầm hầm.
Nhìn nó cứ như thịt bầm nấu tương.
Đem 500 đi cúng sao vác 200 về?
Nói ít nhưng động thủ nhiều .
Nó bợp , nó táng em đau quá trời
Em bèn đứng dậy kêu la
Kêu tên dòng họ kêu cha nó về .
Nó đảo mắt mèo lườm em ,
Nó cầm cái cán chổi đang lau nhà,
Cứ thế nó chạy lấy đà.
Nó song phi phát em bay lên giường
Tóc em nó túm ,nó bứt
Em sợ em xin lỗi vợ
Từ nay kô dám , bận sau xin chừa.
Nó còn khuyến mãi đạp em.
Gan hùm nuốt phải ,chọc gan nhà bà
Chổi nhà bà quét không tha
Từ nay ông sẽ thấy 8 tháng 3 dài dài.
-- --------------------Hết----