VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...

LYRIC
==========ROMANIZATION==========

dola oljido molla
nun dola oljido molla ah
weh dola ojileul ana
nan iluhkeh nul gidaligo issuh
babo gateun na

ijuh bolyuhgo oneuldo nolyukheh
geululsoolok ohilyuh duh ddolyut heh
ni giyukdeuleun nal jabgo no ajoojil ana, woo yeah

nun imi dduhnatneundeh
hutdwen gidehman gajigo issuh
nan ajik geudehlondeh nuhmoo himdeundeh nul itji mot heh

(neh son ggeuten) ajikdo nuh eh cheh ohni neuggyuhjyuh
(neh noon ga en) nul geulimyun noonshi ooli boolkyuhjyuh
nan mot heh nan nul bonehji mot heh nan

dola oljido molla
nun dola oljido molla ah
weh dola ojileul ana
nan iluhkeh nul gidaligo issuh
babo gateun na
dola oljido molla
nun dola oljido molla ah
weh dola ojileul ana
nan iluhkeh nul gidaligo issuh
dola oljido molla

hamggeh itneun gutmaneulodo jo as-suh
(nuhleul) bogoman issuhdo gibooni jo ahsuh
(naneun) sesang modooleul da (da)
gajin deut heh geuletneundeh yeah

nun imi dduhnatneundeh
hutdwen gidehman gajigo issuh
nan ajik geudehlondeh nuhmoo himdeundeh nul itji mot heh

(neh gwitga en) ajikdo neh moksoliga deullyuh
(neh doo nooneh) neh moseubi sunmyunghageh boyuh
nan mot heh nan nul bonehji mot heh nan

dola oljido molla (gidalil guhya nan)
nun dola oljido molla ah (oh~ nul dashi nul)
weh dola ojileul ana (nehgeh)
nan iluhkeh nul gidaligo issuh
babo gateun na
dola oljido molla (nul)
nun dola oljido molla ah (dola ol guhya)
weh dola ojileul ana (baby)
nan iluhkeh nul gidaligo issuh (iluhkeh gidalyuh)
dola oljido molla

geudeh dduhnan balguleuneul nehgeh dollil soo itdamyun
geudeh jinan choouk dduh ollimyuh nal geuligo itdamyun
nehgeh dolawado dweh iyoon mootji aneulgeh
geujuh neh gyuteuloman geudehyuh dolawa nehgeh dolawa
oneuldo geudel geulimyuh noonmooleul hoomchyussuh
amoo iyoo ubsshi geunyang noonmooli heullyuhssuh
ni binjaliga kuh ni senggaki duh ook duh gipuhga
oneuldo nul ddu olimyuh nan babo chulum

dola oljido molla (dolawa jwuh)
nun dola oljido molla ah (nan noomoollo oh)
weh dola ojileul ana (nul gidalineun nehgehlo)
nan iluhkeh nul (mal ubsshi) gidaligo issuh
(andwehneun gul) babo gateun na
dola oljido molla (geu noogoodo)
nun dola oljido molla ah (nul dehshinhal soo ubssuh)
weh dola ojileul ana (nan i jali ehsuh nul oh nul)
nan iluhkeh nul gidaligo issuh
dola oljido molla

=============Eng=============

[JS] you might come back
you might come back
why aren't you coming back
i'm waiting for you like this
like a fool

[WY] i tried to forget again today
but the more i do, it becomes more vivid
the memories of you is holding me and won't let me go, woo yeah

[CS] you've already left
but i still have useless hopes
i'm still the same, it's too hard, i can't forget you

[JH] (at the tip of my hand) i can still feel your body heat
(at the tips of my eyes) my eyelids redden as i yearn for you
i can't do it, i can't let you go

[JS] you might come back
you might come back
why aren't you coming back
i'm waiting for you like this
like a fool
[JB] you might come back
you might come back
why aren't you coming back
i'm still waiting for you
you might come back

[NK] i was happy just being together
i was happy just looking at (you)
(i) feel as i have the whole (whole) world.
it was like that.. yeah

[CS] you've already left
but i still have useless hopes
i'm still the same, it's too hard, i can't forget you

[JH] (in my ears) i can still hear your voice
(with my two eyes) i can still see your image clearly
i can't do it, i can't let you go

[JS] you might come back (i'm going to wait)
you might come back (oh~ you again, you)
why aren't you coming back (to me)
i'm waiting for you like this
like a fool
[JB] you might come back (you)
you might come back (will come back)
why aren't you coming back (baby)
i'm still waiting for you (waiting like this)
you might come back

[TC] if you can turn back those footsteps that left me
if you're yearning for me as you remember the past memories
you can come back to me, i won't ask for the reason
just come back next to me, come back to me
yearning for you again today, i wiped my tears
without any reason, the tears just flowed
the emptiness you've left is big, the thoughts of you grow deeper
thinking of you again today, like a fool

[JS] you might come back (come back)
you might come back (with my tears, oh)
why aren't you coming back (to me, who's waiting for you)
i'm waiting for you like this (without a word)
(even though it can't..) like a fool
[JB] you might come back (no one)
you might come back (can replace you)
why aren't you coming back (at this place, i'm.. oh, you..)
i'm still waiting for you
you might come back

=============Viet=================

[JS] bạn có thể trở lại
bạn có thể trở lại
tại sao không phải là bạn đang trở lại
Tôi đang chờ đợi bạn như thế này
như 1 kẻ ngu ngốc

[WY] tôi đã cố gắng để quên một lần nữa hôm nay
nhưng tôi càng cố gắng, nó càng trở nên rõ ràng
những kỷ niệm của bạn là giữ cho tôi và sẽ không cho phép tôi đi, woo yeah

[CS] bạn đã rời đi
nhưng tôi vẫn còn có hy vọng vô ích
Tôi vẫn như vậy, quá khó khăn, và tôi không thể quên bạn..

[JH] (ở mu bàn tay của tôi) tôi vẫn có thể cảm thấy hơi ấm của bạn
(ở đôi mắt của tôi) mí mắt của tôi đỏ như tôi mong mỏi bạn
tôi không thể làm điều đó, tôi không thể để cho bạn đi

[JS] bạn có thể trở lại
bạn có thể trở lại
tại sao không phải là bạn đang trở lại
Tôi đang chờ đợi bạn như thế này
như 1 kẻ ngốc
[JB] bạn có thể trở lại
bạn có thể trở lại
tại sao không phải là bạn đang trở lại
Tôi vẫn đang chờ bạn
bạn có thể trở lại

[NK], tôi hạnh phúc chỉ khi chúng ta đc ở cạnh nhau
Tôi hạnh phúc khi nhìn vào (bạn)
(Tôi) cảm thấy như tôi có (cả toàn bộ) thế giới.
nó là như thế đó .. yeah

[CS] bạn đã rời đi
nhưng tôi vẫn còn có hy vọng vô ích
TTôi vẫn như vậy, quá khó khăn, và tôi không thể quên bạn..

[JH] (trong tai của tôi) tôi vẫn còn có thể nghe giọng nói của bạn
(mắt của tôi) tôi vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh của bạn rõ ràng
tôi không thể làm điều đó, tôi không thể để cho bạn đi

[JS] bạn có thể quay lại (tôi sẽ chờ đợi)
bạn có thể trở lại (oh ~ bạn một lần nữa,là bạn)
tại sao không phải là bạn đang trở lại (với tôi)
Tôi đang chờ đợi bạn như thế này
như 1 kẻ ngốc
[JB] bạn có thể quay lại (bạn)
bạn có thể quay lại (sẽ quay trở lại)
tại sao không phải là bạn đang trở lại (baby)
Tôi vẫn đang chờ bạn (phải chờ đợi như thế này)
bạn có thể trở lại

[TC] nếu bạn có thể quay trở lại với những bước chân lúc rờy bỏ tôy
nếu bạn đang mong mỏi tôi như bạn nhớ những kỷ niệm quá khứ
bạn có thể quay lại với tôi, tôi sẽ không cần hỏi lý do
chỉ cần quay trở lại bên cạnh tôi, trở lại với tôi
Cho mong mỏi của bạn trở lại ngày hôm nay, tôi sẽ được lau khô nước mắt
mà không có bất kỳ lý do gì, những giọt nước mắt đang rơi
sự trống vắng khi bạn ra đy quá lớn, suy nghĩ của bạn khó hiểu hơn
Suy nghĩ của bạn một lần nữa.. ngày hôm nay, giống như 1 kẻ ngốc

[JS] bạn có thể quay lại (quay lại)
bạn có thể trở lại (với nước mắt của tôi, oh)
tại sao không phải là bạn đang trở lại (với tôi, những người đang chờ bạn)
Tôi đang chờ đợi bạn như thế này (mà không có một tin tức)(mặc dù điều đó là không thể ..)
như 1 kẻ ngốc
[JB] bạn có thể trở lại (không một ai)
bạn có thể trở lại (có thể thay thế bạn)
tại sao không phải là bạn đang trở lại (ở nơi này, tôi.. oh, bạn ..)
Tôi vẫn đang chờ bạn
Bạn có thể trở lại


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: