Portable Design Science MathType 6.5c | Size : 6.04MB
Hosted : Mediafire - Megaupload - Rapidshare

MathType là chương trình hỗ trợ gõ công thức toán học 1 cách trực quan khi soạn thảo văn bản.

Nếu như đã dùng chức năng gõ công thức toán học trong Microsoft Word, bạn sẽ rất dễ dàng dùng MathType, bởi vì MathType chính là bản mở rộng của công cụ đó (nó được Microsoft mua lại để tích hợp vào trình soạn thảo Microsoft Word).
MathType đưa ra cho bạn 1 bảng lựa chọn các kiểu kí hiệu toán học, từ các dấu tích phân, đạo hàm, các dấu vector, kí hiệu tổng sigma, dấu so sánh, … đến cả các kí tự toán học đặc biệt như alpha, beta, pi, … Đối với các biểu thức toán học phức tạp, bạn chỉ cần điền các giá trị vào các vị trí tương ứng, chúng sẽ hiển thị ngay cho bạn thấy và chỉnh sửa.

MathType chạy rất tốt với bộ Office của Microsoft.

MathType is a powerful interactive equation editor for Windows and Macintosh that lets you create mathematical notation for word processing, web pages, desktop publishing, presentations, and for TeX, LaTeX, and MathML documents. MathType works with 100s of applications and websites, allowing you to put Equations Everywhere and Anywhere™.

Link Mediafire :
Bấm vào đây tải về

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: