Rainlendar là phần mềm lịch đầy đủ chức năng nhưng lại dễ dùng và không chiếm nhiều không gian màn hình desktop. Ứng dụng này không phụ thuộc vào hệ điều hành nên có thể chạy trên cả Windows và Linux. Giao diện có thể tùy biến với nhiều skin, và bạn còn có thể phối hợp các đặc điểm của nhiều skin lại với nhau.

Thật dễ để sử dụng Rainlendar kết hợp với các phần mềm lịch khác.. Rainlendar sử dụng định dạng iCalender chuẩn để lưu thời khóa biểu nên bạn có thể dễ dàng chuyển thông tin qua lại giữa các ứng dụng. Bạn còn có thể xem lịch trực tuyến và xem những cuộc hẹn đã lên lịch trong Outlook bằng Rainlendar.

Rainlendar là một ứng dụng unicode hỗ trợ đa ngôn ngữ nên bạn có thể sử dụng nó bằng ngôn ngữ của mình.

Dịch bởi: takkeeeeee


Rainlendar is a full of features calendar tool which is quite simple to use and doesn't take much space on your desktop. The application is platform independent so you can run it both on Windows and on Linux. The appearance can be customized with skins and you can even mix different skins together.

It is possible to use Rainlendar with other calendar applications too. Rainlendar uses the standard iCalendar format to store its events and tasks so you can easily transfer them between applications. You can also subscribe to online calendars and see your Outlook appointments directly in Rainlendar.

Rainlendar is an unicode application and support localization so you can use it on your own language.

Here are some key features of "Rainlendar Pro":
 • · Platform independent
 • · To do list
 • · Localized
 • · Standards Compatible
 • · Alarms
 • · Recurrence
 • · Scripting
 • · Backups
 • · Printing
 • · Search
 • · Shared calendars (Pro only)
 • · Outlook support (Pro only)
 • · Look'n'feel
 • · Highly Customizable
 • · Multiple Calendars
 • · Import & Export

Homepage - Trang chủ

Size: 4.88 MB

Download - Tải về