Vol 1 : http://vnmon.com/diendan/showthread.php?t=58939


High Shool Of The Death - Vol 2 - Chap 4Hình này đã được thu nhỏ. Bấm vào đây để xem hình với kích cỡ đầy đủ. Hình có kích thước nguyên gốc là 1024x727.