RapidTyping Typing Tutor 2.9.6

Ảnh dưới đây đã được chỉnh sửa kích cỡ. Hãy click vào đây để xem toàn bộ ảnh. Ảnh gốc có kích thước 808x530 và độ lớn là 195KB
RapidTyping Typing Tutor là phần mềm luyện đánh máy 10 ngón rất trực quan và dể sử dụng, cài đặt và bắt đầu các bài tập của bạn nhé, có thể chọn tập ký tự hay từ lúc bật chương trình lần đầu tiên, đương nhiên là bạn có thể thay đổi sau.

Chương trình còn cho phép các tùy chọn về Font, cở chữ, kiểu bàn phím...

Chương trình cũng thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành bài học của bạn.

Here are some key features of "RapidTyping Typing Tutor":

· Game plot. Training takes place in virtual picturesque underwater world. Variety of underwater fauna will make fun of your training. The more you improve your printing level the more nice underwater creatures will come to light
· Keyboard emulator will help you learn blind printing quickly. Keys and finger workplaces are lighted
· Uses the simple and colorful interface. Colorful skins library is supported
· You may create your own exercises
· Free lessons choice
· Multiple users with their personal settings are supported
· Suitable for children
Chương trình hoàn toàn miễn phí.