Bắt Đầu .. choáng

- Sông có thể cạn núi có thể mòn ... nhưng cắn lak trước khi chơi Ke là ko bao giờ thay đổi

-Ngày xưa ta ở trên trời vì ko ke ko lak bị đẩy xuống đây. Bây giờ ta đã ở đây ta bay ta lak để lên trên trời

-Ai bảo chăn trâu là khổ , vật Ke còn khổ hơn chăn trâu

-Bay lak thì công an tha , không bay ko lak thì công an bắt

- Nhà sạch thì mát - Bát sạch ngon cơm - Đĩa sạch ngon Ke

- Ai bảo thuốc lak ko bay
Cắn vào mới biết là bay mất hồn ! ảo quá ảo quá

- Ngàn năm đá còn mòn
Ngàn năm Ke Lak vẫn còn trơ trơ

- 1 2 3 chúng ta cùng Lak
Ko ai lak thì công an bắt
Công an bắt thì ăn ăn cái gì ...
Công an bắt thì ăn máu !

- Tiên học lễ hậu học văn
Đầu quay quay là 9 quả .
Ngày xưa em lak vãi hơn
Bây giờ em lak khác hơn ngày xưa :-P

- Anh em mình là 1 gia đình ... 1 gia đình là phải bay nhhiệt tình ... ko nhiệt tình là ko hết mình ...

- Bay lên trời là bay lên trời
Lên nóc nhà mà ăn xôi gà

- Nào nhà mình cùng lên xe buýt
Nào nhà mình cùng chơi thuốc lak

- Ai ko lak là công an bắt
Thuốc lên đầu thuốc ngấm vào tim
Bay như chim là bay như chim
Ng` bay đc chuyện thật như phim ... Lên luôn :-P

- Gái ko lak chồng bỏ chồng chê .. Gái biết lak chồng mê suốt đời

- Bay lên nào là bay lên nào
Lên nóc nhà anh bắt con gà
Xuống dưới đất anh bắt con giun

Nhà sạch thì Lak
Bát sạch đựng hồng phiến

Ai đổi tiền lấy lak lấy Ke đê

Em nào chồng bỏ chồng chê
Cắn viên lak chồng mê suốt đời

Em nào lớp 1 lớp 2
Cắn zô viên lak cho vào cấp 3 :-J

- Đường zô xứ nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
Ai zô xứ nghệ thì zô
Bố đây bố cứ thủ đô bố lak

2 con trâu húc nhau, 1 con chết 1 con què

Ông bà già lak trong nhà ! Hô trâu ðiên ! Hu''''''' Lên Luôn ^^