Windows & Internet Cleaner Pro 7.50


Windows & Internet Cleaner Pro là một chương trình rất hữu ích cho việc làm sạch các hoạt động trước đó của bạn trên một máy tính. Mặc dù, nhiều người trong số những công việc có thể được thực hiện bằng tay, Windows & Internet Cleaner Pro có thể tự động hoá quá trình này cho bạn. Chương trình được thiết kế để bảo vệ sự riêng tư của bạn bằng cách làm sạch dữ liệu trước đó không mong muốn và theo dõi mạng Internet trên máy tính. Nó cho phép bạn xóa bộ nhớ cache của trình duyệt, cookies, lịch sử, viếng thăm các URL, gõ URL, dữ liệu autocomplete, index.dat, thư mục temp, chạy, tìm kiếm, mở / lưu , tài liệu gần đây và nhiều hơn nữa.....

Main Features:
* Erase Internet Explorer(IE) Cache Files
* Erase Internet Explorer Browser History
* Erase Internet Explorer Cookies
* Erase Internet Explorer URL History
* Erase Internet Explorer Index.dat Files
* Erase Internet Explorer AutoComplete Forms
* Erase Internet Explorer AutoComplete Passwords
* Support popular browsers Netscape, AOL, Opera and MSN Explorer
* Erase popular applications recently using tracks, like MS Office 97/200/XP, WinZip, ACDSee, RealPlay, etc
* Erase Windows Start Menu Recent Documents History
* Erase Windows Start Menu Run History
* Erase Windows Recycle Bin
* Erase Windows Temporary Files Directory
* Erase Windows Clipboard
* Erase Windows MediaPlayer Recent Files List
* Edit Internet Explorer Typed URLs
* Secure Erase Files
* Cleaning Free Disk Space - New
* Windows Startup Manager - New
* File Shredder - New!
* Plug-Ins & PlugIn Builder Support - New!
* Select which cookies you want to keep
* Free space on your Hard Drive!
* Speed up your computer!
* And More......

What's new :
* Added Scramble file/folder name for Security Options
* Added Support AOL 9.0
* Added Support Opera 7.x
* Added Support Mozilla Browser
* Windows & Internet Cleaner now can run on Windows Server 2003
* Some improvements

Homepage -
http://www.neoimagic.com/windows-internet-cleaner/


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: