Ai có bản DVD phim Đại chiến Xích Bích 2 thì cho mình xin cái, bữa nay kiếm ko ra nữa. Thanks trước!