Xilisoft DVD Ripper Platinum 5.0.50.0904


Xilisoft DVD Ripper Platinum 5
là phần mềm có khả năng rip DVD sang gần như tất cả các định dạng video và âm thanh, ví dụ như rip DVD to MPEG4, AVI, Divx, Xvid, RM, flv, swf, MOV, 3GP, WMV, WMA, MP3 AAC, AC3, M4A, WAV vv. Sự mạnh mẽ tương thích cho iPod, iPhone, PSP, Apple TV etc.Xilisoft DVD Ripper Platinum cho phép bạn rip DVD bất kỳ để định dạng mà họ hỗ trợ một cách dễ dàng. Ngoài ra, bạn có thể chọn bất kỳ chương hoặc bất kỳ phân clip để có được đĩa DVD tùy chỉnh âm thanh và video tùy chọn khi rip DVD. Thông tin và tùy biến kích thước tập tin đầu ra cũng được hỗ trợ trong phần mềm DVD rip này.

Main Functions:

• Rip DVD to Video - It can rip DVD movie to most popular video formats, e.g. MPEG4, AVI, DivX, XviD, RM, FLV, SWF, MOV, 3GP, WMV;
• Rip DVD to Audio - It also helps you get any audio file from DVD, like MP3, AAC, AC3, M4A, WAV, WMA etc.

Reference:

• Source -DVD-Video, DVD IFO file, DVD folder;
• Video formats - MPEG(mpg, mpeg, dat, vob), WMV, ASF, AVI, QuickTime(mov, qt), MPEG4(mp4), 3GP, Real Video(rm);
• Audio formats - MPEG Audio(mp2, mp3), WMA, WAV, AU, MPEG4 Audio(m4a), Real Audio(ra), OGG, AAC, Raw AC3(ac3);
• Picture formats - JPG, PNG, GIF, BMP, SWF.

Key Features:

• Clip and merge segment. Clip any segment you want to rip from DVD, and merge several segments into one if necessary;
• Support concurrently setting divers output formats from one. You can concurrently choose divers formats as outputting to rip one original further for different multimedia devices applications;
• Custom output file size. You can customize output file size using the powerful Bitrate Calculator tool;
• Split one source file into several. The DVD rip software can split one source file into several by customized size or time;
• Advanced audio and video settings. There are detailed audio and video settings provided in this DVD rip sotware
for example, quality level, sample rate, channel and split mode etc.;
• Batch processing. You can just add all source files needed to rip, and click one button, Xilisoft DVD Ripper Platinum will rip them to the formats you want one by one automatically;
• Custom profile. You can optionally create and edit custom profile in the way of choosing a profile,
adjusting its parameters and renaming;
• Television Broadcast standard. The DVD rip software supports both NTSC and PAL DVD rip;
• Video preview. You can preview the source DVD for the convenience of choosing the segments to rip,
and can also preview the video segment;
• Retrieve DVD information online. You can retrieve DVD information from the Internet automatically or manually;
• Excellent audio and video quality. The output audio and video quality is so excellent beyond your imagination;
• Easy to use. Rip DVD to video and audio with Xilisoft DVD Ripper Platinum is so simple that even a novice can also get video and audio from DVD with ease;
• High ripping speed. The DVD rip software fully supports Intel Pentium D Dual-Core Processor and AMD Athlon 64 X 2 Dual-Core Processor; support multi-threading with no limitation in speed; detect your CPU model automatically, offer you the quickest ripping speed;
• Multi-language. We provide Chinese, English etc. languages for you to choose.
New features in DVD Ripper Platinum 5:

• The function of clipping and merging segments from DVD is added;
• Support concurrently setting divers output formats from one;
• To custom output file size can be realized now.
Home page
http://www.xilivideo.com/dvd-ripper-family.html
Download
http://www.xilisoft.com/downloads/x-...-platinum5.exe
Code:VN-Zoom
9861-787C-4225-3254-1E92-A11B-9BD4-C9C3


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: