có kèm theo link download

Phát triển các thể loại bắn súng với sự kết hợp độc đáo và exhilarating của chất lỏng và hành động chiến đấu, Damnation tính năng rất lớn, môi trường mở, chiến đấu frenetic, không sợ Acrobatics và octane cao xe dựa trên pha nguy hiểm. Xin giới thiệu với người chơi với một bài kiểm tra cường độ cao của các phản xạ, tư duy nhanh chóng và lửa-nhanh chóng xung đột, Damnation sẽ tính năng rộng lớn, phong cảnh ngoạn mục, mỗi bao dặm về khoảng cách và hàng ngàn bàn chân thẳng đứng.

Shooter được quảng cáo là một 'đi đứng,' và trực quan lấy cảm hứng từ các yếu tố hình tượng của lịch sử người Mỹ, những dòng cảnh quan lớn sẽ tạo thành battlegrounds cho đăng một xung đột công nghiệp giữa nhân loại và vũ khí địa ngục một đại lý Unstoppable-cong trên tổng số thống trị thế giới. Người chơi sẽ có thể chọn lối đi riêng của họ và điều hướng của thế giới bằng cách thực hiện không sợ feats về khả năng cạnh của con người. Tuy nhiên người chơi không phải là những người duy nhất với cái tâm-thổi kỹ năng nhào lộn; kẻ thù thông minh sẽ cho đuổi và tham gia chơi trong đấu súng frantic và các cuộc tấn công có thể đến từ bất kỳ hướng - trong Damnation của thế giới không có nơi an toàn để ẩn. Ngoài những kinh nghiệm của cầu thủ duy nhất, Damnation được hoàn chỉnh với một tập độc đáo của nhiều tùy chọn mà tận dụng đầy đủ các cấp mở rộng của trò chơi.
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Admin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG]
LINKS DOWNLOAD GAME:
http://rapidshare.com/files/24785437...DED.part01.rar
http://rapidshare.com/files/24785450...DED.part02.rar
http://rapidshare.com/files/24785433...DED.part03.rar
http://rapidshare.com/files/24785368...DED.part04.rar
http://rapidshare.com/files/24787293...DED.part05.rar
http://rapidshare.com/files/24785870...DED.part06.rar
http://rapidshare.com/files/24785388...DED.part07.rar
http://rapidshare.com/files/24785446...DED.part08.rar
http://rapidshare.com/files/24785491...DED.part09.rar
http://rapidshare.com/files/24785765...DED.part10.rar
http://rapidshare.com/files/24785678...DED.part11.rar
http://rapidshare.com/files/24786001...DED.part12.rar
http://rapidshare.com/files/24786185...DED.part13.rar
http://rapidshare.com/files/24786059...DED.part14.rar
http://rapidshare.com/files/24787498...DED.part15.rar
http://rapidshare.com/files/24820544...DED.part16.rar
http://rapidshare.com/files/24786157...DED.part17.rar
http://rapidshare.com/files/24786762...DED.part18.rar
http://rapidshare.com/files/24787627...DED.part19.rar
http://rapidshare.com/files/24786800...DED.part20.rar
http://rapidshare.com/files/24820526...DED.part21.rar
http://rapidshare.com/files/24787634...DED.part22.rar
http://rapidshare.com/files/24787855...DED.part23.rar
http://rapidshare.com/files/24787874...DED.part24.rar
http://rapidshare.com/files/24820746...DED.part25.rar
http://rapidshare.com/files/24821212...DED.part26.rar
http://rapidshare.com/files/24821126...DED.part27.rar
http://rapidshare.com/files/24821113...DED.part28.rar
http://rapidshare.com/files/24821283...DED.part29.rar
http://rapidshare.com/files/24821163...DED.part30.rar
http://rapidshare.com/files/24821521...DED.part31.rar
http://rapidshare.com/files/24821568...DED.part32.rar
http://rapidshare.com/files/24821443...DED.part33.rar
http://rapidshare.com/files/24821773...DED.part34.rar
http://rapidshare.com/files/24821762...DED.part35.rar
http://rapidshare.com/files/24821707...DED.part36.rar
http://rapidshare.com/files/24821837...DED.part37.rar
http://rapidshare.com/files/24821709...DED.part38.rar
http://rapidshare.com/files/24821722...DED.part39.rar
http://rapidshare.com/files/24821748...DED.part40.rar
http://rapidshare.com/files/24821781...DED.part41.rar


Hoặc:
http://hotfile.com/dl/7467421/fa9763...art01.rar.html
http://hotfile.com/dl/7467539/d66554...art02.rar.html
http://hotfile.com/dl/7467652/dbca95...art03.rar.html
http://hotfile.com/dl/7467771/e4b189...art04.rar.html
http://hotfile.com/dl/7469894/ccec22...art05.rar.html
http://hotfile.com/dl/7467535/db949f...art06.rar.html
http://hotfile.com/dl/7467881/e51a63...art07.rar.html
http://hotfile.com/dl/7467979/946626...art08.rar.html
http://hotfile.com/dl/7467619/42a4a8...art09.rar.html
http://hotfile.com/dl/7467690/44d58d...art10.rar.html
http://hotfile.com/dl/7467834/8c3954...art11.rar.html
http://hotfile.com/dl/7467924/226cad...art12.rar.html
http://hotfile.com/dl/7468005/afe1bc...art13.rar.html
http://hotfile.com/dl/7629353/3e3415...art14.rar.html
http://hotfile.com/dl/7629582/21a00c...art15.rar.html
http://hotfile.com/dl/7525329/fd6cae...art16.rar.html
http://hotfile.com/dl/7629788/008061...art17.rar.html
http://hotfile.com/dl/7469001/effdad...art18.rar.html
http://hotfile.com/dl/7629235/e6156a...art19.rar.html
http://hotfile.com/dl/7469094/cc4631...art20.rar.html
http://hotfile.com/dl/7525071/b65ad8...art21.rar.html
http://hotfile.com/dl/7470274/29ac7c...art22.rar.html
http://hotfile.com/dl/7629980/6341ff...art23.rar.html
http://hotfile.com/dl/7629583/051d8b...art24.rar.html
http://hotfile.com/dl/7525429/3c5add...art25.rar.html
http://hotfile.com/dl/7526020/e4dd4f...art26.rar.html
http://hotfile.com/dl/7525646/eef5c3...art27.rar.html
http://hotfile.com/dl/7525714/07fea8...art28.rar.html
http://hotfile.com/dl/7526309/085f6e...art29.rar.html
http://hotfile.com/dl/7526041/19d186...art30.rar.html
http://hotfile.com/dl/7526407/e598c0...art31.rar.html
http://hotfile.com/dl/7526465/f5f78a...art32.rar.html
http://hotfile.com/dl/7526224/c4213e...art33.rar.html
http://hotfile.com/dl/7528059/7caf4b...art34.rar.html
http://hotfile.com/dl/7527902/5efaaf...art35.rar.html
http://hotfile.com/dl/7552969/a75349...art36.rar.html
http://hotfile.com/dl/7553231/5389f6...art37.rar.html
http://hotfile.com/dl/7553272/3307b0...art38.rar.html
http://hotfile.com/dl/7553218/1da78e...art39.rar.html
http://hotfile.com/dl/7553486/0b81e9...art40.rar.html
http://hotfile.com/dl/7553412/9609a7...art41.rar.html


Hoặc:
http://uploading.com/files/CLUE2LLH/...art01.rar.html
http://uploading.com/files/LA7SF4VK/...art02.rar.html
http://uploading.com/files/R36REYXT/...art03.rar.html
http://uploading.com/files/V8CONE65/...art04.rar.html
http://uploading.com/files/RSZY2GYA/...art05.rar.html
http://uploading.com/files/PGDQGCFK/...art06.rar.html
http://uploading.com/files/MKMZI61D/...art07.rar.html
http://uploading.com/files/4S2UZBCZ/...art08.rar.html
http://uploading.com/files/RLSRS989/...art09.rar.html
http://uploading.com/files/J0XNZF3Q/...art10.rar.html
http://uploading.com/files/B1O2FZTM/...art11.rar.html
http://uploading.com/files/HMCYZT3C/...art12.rar.html
http://uploading.com/files/2YVDKWP9/...art13.rar.html
http://uploading.com/files/VISFAZO6/...art14.rar.html
http://uploading.com/files/TNHB129E/...art15.rar.html
http://uploading.com/files/H5BVLWP4/...art16.rar.html
http://uploading.com/files/NHM7IM39/...art17.rar.html
http://uploading.com/files/40N1RCOT/...art18.rar.html
http://uploading.com/files/WBYYWBER/...art19.rar.html
http://uploading.com/files/NKJ2KO2O/...art20.rar.html
http://uploading.com/files/ADGKXFKC/...art21.rar.html
http://uploading.com/files/4AULNISW/...art22.rar.html
http://uploading.com/files/0WDDTV4D/...art23.rar.html
http://uploading.com/files/FIL4FHPU/...art24.rar.html
http://uploading.com/files/9OYTTM1B/...art25.rar.html
http://uploading.com/files/U810CLNP/...art26.rar.html
http://uploading.com/files/A626N12Z/...art27.rar.html
http://uploading.com/files/29GBDEUX/...art28.rar.html
http://uploading.com/files/DJ9CB85L/...art29.rar.html
http://uploading.com/files/AH102Q96/...art30.rar.html
http://uploading.com/files/SMTGPTKM/...art31.rar.html
http://uploading.com/files/2FHDTYTY/...art32.rar.html
http://uploading.com/files/6LZ085DK/...art33.rar.html
http://uploading.com/files/6V4P54GM/...art34.rar.html
http://uploading.com/files/9988X69Z/...art35.rar.html
http://uploading.com/files/XS9M2LTW/...art36.rar.html
http://uploading.com/files/DSF1A51T/...art37.rar.html
http://uploading.com/files/Y2AUZ67W/...art38.rar.html
http://uploading.com/files/3NK1SWWI/...art39.rar.html
http://uploading.com/files/Y31T4AGV/...art40.rar.html
http://uploading.com/files/89MAR06A/...art41.rar.html

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: